Privacyverklaring

Zomerkamp Zwijndrecht verwerkt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring proberen we zo duidelijk mogelijk antwoord te geven op de belangrijkste vragen over hoe we persoonsgegevens verwerken. Meer informatie? Bekijk dan het privacybeleid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten zij daar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerkt Zomerkamp Zwijndrecht persoonsgegevens?

Zomerkamp Zwijndrecht verwerkt persoonsgegevens van deelnemers en medewerkers.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De gegevensbeheerder en de hoofdleider van het Zomerkamp verwerken de persoonsgegevens. U kunt de gegevens niet zelf aanpassen, maar kunt altijd deze personen vragen deze voor u aan te passen via info@zomerkampzwijndrecht.nl.

Waarvoor verwerkt Zomerkamp Zwijndrecht persoonsgegevens?

Bij deelname aan het Zomerkamp hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van die gegevens kunnen we iemand op de juiste wijze inschrijven als deelnemer en bijvoorbeeld zorg dragen voor de verzekering.

We gebruiken naam en adresgegevens om contact te onderhouden over de deelname, maar ook als er vragen zijn, verwerken wij de gegevens om goed te kunnen helpen. Gegevens kunnen ook gebruikt worden om informatie te geven over het volgende kamp of om uit te nodigen voor de kamp-reünie.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld om te registreren of er betaald is voor het Zomerkamp.

Verwerkt Zomerkamp Zwijndrecht ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld medicijngebruik waar we rekening mee moeten houden op kamp. We controleren actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een Burgerservicenummer, niet worden opgeslagen.

Hoe gaat Zomerkamp Zwijndrecht met mijn persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en niet langer dan noodzakelijk is bewaard.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Na een Zomerkamp worden gegevens voor maximaal twee jaar in beperkte vorm bewaard om statistische informatie zoals deelnemersaantallen over de jaren heen te kunnen inzien. Daarnaast kunnen we zo oud-deelnemers informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is het Zomerkamp gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Zomerkamp Zwijndrecht verwerkt?

Momenteel zijn de gegevens helaas niet zelf in te inzien, maar er kan altijd met u worden gedeeld welke informatie we van u hebben en die indien gewenst aanpassen of verwijderen. Mail hiervoor naar ​info@zomerkampzwijndrecht.nl​.

Hoe gaat Zomerkamp Zwijndrecht om met beeldmateriaal?

We willen natuurlijk de ouders zoveel mogelijk op de hoogte houden van wat we doen tijdens zo’n weekje kamp. Maar het is ook onze plicht om persoonsgegevens te beveiligen. Daarom plaatsen we vanzelfsprekend geen beelden online waardoor deelnemers schade kunnen ondervinden en plaatsen we geen namen bij de beelden.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door het Zomerkamp kunt u terecht bij ​info@zomerkampzwijndrecht.nl​. We proberen u altijd binnen 24 uur te antwoorden.

Waar kan ik me aan- of afmelden voor informatie over het kamp? (OPT-in/OPT-out)

We versturen alleen berichten die essentieel zijn voor deelname (bijvoorbeeld de mail voor betaling en informatie over vertrek). Deze mails hebben daarom ook geen afmeldknop (OPT-Out mogelijkheid). Alleen als iemand actief ingeschreven is voor het Zomerkamp krijgt hij/zij dus mails van ons.

Wijzigingen privacybeleid

Zomerkamp Zwijndrecht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. U kunt dit privacybeleid zelf opslaan of inzien op zomerkampzwijndrecht.nl/privacy.